Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

Nieuw dorpsraadlid

Met ingang van 1 Juni zal Nol Luibregts toetreden tot de Dorpsraad Udenhout. Hij zal dan het domein Cultuur gaan bemannen. Hiermee is een langdurige wens van de Dorpsraad ingevuld.

Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout

Datum: 13-3-2019   Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout Onderstaand treft u een beknopte samenvatting van de inventarisatie die gedaan is in oktober-november 2018. Voor dit doel is een werkgroep opgestart met betrokken Udenhouters, geleid door Mariska Langermans en Gáby Dekkers, leden van de dorpsraad, voor respectievelijk domein Zorg en…

Lees meer..

Eerste fase campagne ‘Aan de slag met je huis Achthoeven Udenhout’ geslaagd!

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd om een woonwensentest in te vullen met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De woonwensentest geeft zicht op welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit…

Lees meer..

GAAN DE PROVINCIALE STATEN DE BUS WÉÉR MISSEN? 

Als je het nodige gevoel hebt voor humor dan levert de website van de Provinciale Staten van Brabant de volgende grappige zinsnede op: De provincie investeert veel in het aantrekkelijk maken van het openbaar busvervoer in Brabant. Maar dan moet je niet wonen in een van de kleine kernen van deze provincie zoals Udenhout en…

Lees meer..

Duo fietsen gepresenteerd en overgedragen aan de werkgroep

Op 21 Maart zijn de twee DUO fietsen op feestelijke wijze gepresenteerd en overgedragen aan de werkgroep DUO fietsen Udenhout. Hopelijk gaan deze fietsen erin  voorzien om aan mede dorpsbewoners  , die zelf niet meer zo mobiel zijn toch een mooie fietstocht aan te bieden  door en rond Udenhout. Reserveringen kunnen gedaan worden op duofietsen@kpnmail.nl…

Lees meer..