Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

0

Jaarverslag 2019

Dorpsraad Udenhout wil dat Udenhout een dorp is, waar mensen met plezier hun hele leven kunnen wonen met een zo compleet mogelijk aanbod van woningen en voorzieningen.

Via dit jaarverslag informeert de Dorpsraad je over haar activiteiten in 2019 en de resultaten die we samen met veel enthousiaste vrij willigers binnen de verschillende domeinen hebben bereikt om de leefb aarheid van ons dorp positief te beïnvloeden.

De voortgang van onze activiteiten en andere ontwikkelingen die Udenhout raken, kun je volgen in de Wegwij zer, www.dorpsraadudenhout.nl en de social media Facebook en Instagram.

Jaarverslag Dorpsraad 2019

Nieuwsarchief

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial