Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

Twee nieuwe leden voor de Dorpsraad.

M.i.v. 10 Oktober heeft de Dorpsraad 2 nieuwe leden mogen begroeten. Het Domein Zorg/Senioren is sinds die datum bemand door Mia van Ingen-Vriens. Mia is al lang werkzaam in de zorg , weet dus daarin goed de weg en is momenteel ook actief bij Loket U. Als bestuurslid is toegetreden : Anita de Bont. Zij…

Lees meer..

Nieuws

Vertrek Dorpsraadslid Mariska Langermans , die ruim 1 jaar het domein Zorg en Senioren heeft bemand , heeft vanwege een nieuwe baan , die meer tijd van haar gaat vergen , helaas moeten besluiten haar functie binnen de Dorpsraad neer te leggen per 1 September. We betreuren dit ten zeerste maar hebben begrip voor haar…

Lees meer..

Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout

Datum: 13-3-2019   Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout Onderstaand treft u een beknopte samenvatting van de inventarisatie die gedaan is in oktober-november 2018. Voor dit doel is een werkgroep opgestart met betrokken Udenhouters, geleid door Mariska Langermans en Gáby Dekkers, leden van de dorpsraad, voor respectievelijk domein Zorg en…

Lees meer..

Eerste fase campagne ‘Aan de slag met je huis Achthoeven Udenhout’ geslaagd!

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd om een woonwensentest in te vullen met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De woonwensentest geeft zicht op welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit…

Lees meer..

Duo fietsen gepresenteerd en overgedragen aan de werkgroep

Op 21 Maart zijn de twee DUO fietsen op feestelijke wijze gepresenteerd en overgedragen aan de werkgroep DUO fietsen Udenhout. Hopelijk gaan deze fietsen erin  voorzien om aan mede dorpsbewoners  , die zelf niet meer zo mobiel zijn toch een mooie fietstocht aan te bieden  door en rond Udenhout. Reserveringen kunnen gedaan worden op duofietsen@kpnmail.nl…

Lees meer..