Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

0

Domein verantwoordelijkheden

Aan elk domein is een lid van de Dorpsraad gekoppeld. Hij/zij is aanspreekpunt voor dat domein en verantwoordelijk voor informatie van de dorpsraadleden over relevante zaken betreffende het domein.

Elk domein heeft als “achterban” enkele inwoners uit het dorp als raad van Advies die affiniteit of deskundigheid hebben in het betreffende domein en geraadpleegd kunnen worden voor informatie.

Elk lid van de Dorpsraad heeft een aantal algemene taken en een aantal specifieke taken die direct gekoppeld zijn aan het domein.

Naast de taken binnen het domein zijn er deeltaken zoals bijvoorbeeld Bewonersbudget, doelbudgettenoverleg en PR.

Algemene taken:

• bijwonen van de frequente vergaderingen van de Dorpsraad(10 à 12 maal per jaar)
• het ter sprake brengen van problemen en mogelijkheden in het domeingebied
• bijdrage leveren voor het jaarverslag (in januari van het opvolgende jaar)
• bijdrage leveren voor het jaarprogramma (voor presentatie in de februarivergadering)
• in overleg met de overige leden van de Dorpsraad, de Dorpsraad vertegenwoordigen op bijeenkomsten, vergaderingen e.d. die niet direct aan een van de domeinen zijn gekoppeld.
• Informeren van en overleg plegen met het Dagelijks Bestuur (DB) over contacten en activiteiten die voor de gehele Dorpsraad van belang zijn
• Het regelmatig onderhouden van contacten met de Raad van Advies om hen op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en zo nodig om hun mening te vragen
• Het actueel houden van de website door relevante informatie te verstrekken verstrekken

Daarnaast zijn er ook per domein specifieke taken, deze kunt u terug vinden in onderstaande taakomschrijvingen

Jeugd, Jongeren en Onderwijs
Zorg en Senioren