Dorpsraad Udenhout

Welkom op de informatiepagina van Dorpsraad Udenhout

0

Over ons

Aan elk domein is een lid van de Dorpsraad gekoppeld. Hij/zij is aanspreekpunt voor dat domein en verantwoordelijk voor informatie van de dorpsraadleden over relevante zaken betreffende het domein.

Elk domein heeft als “achterban” enkele inwoners uit het dorp als Raad van Advies die affiniteit of deskundigheid hebben in het betreffende domein en geraadpleegd kunnen worden voor informatie.

Elk lid van de Dorpsraad heeft een aantal algemene taken en een aantal specifieke taken die gekoppeld zijn aan het domein.

Algemene taken:
• Bijwonen van de vergaderingen van de Dorpsraad (10 à 12 maal per jaar)
• Signaleren en inbrengen van actualiteiten en verbeteracties inzake het domeingebied
• Bijdragen aan het jaarverslag (in januari van het opvolgende jaar)
• Bijdragen aan het jaarplan (presentatie in de februarivergadering)
• De Dorpsraad vertegenwoordigen op bijeenkomsten die niet direct aan een domein zijn gekoppeld
• Afstemmen met het Dagelijks Bestuur (DB) over zaken die voor de Dorpsraad van belang zijn
• Contact onderhouden met de Raad van Advies
• Actualiteiten delen via de website, Facebook en Instagram

Domein taken:

Domein Agrarische sector – Buitengebied Recreatie

Domein Bedrijven

Domein Cultuur

Domein Jeugd en Onderwijs

Domein Ruimtelijke Ordening

Domein Sport

Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu

Domein Zorg en Senioren

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial